Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Aeshna affinis Vander Linden, 1823 - šídlo rákosní v Kraji Vysočina

Šídlo rákosní (Aeshna affinis), Hladov, foto Václav Křivan
Šídlo rákosní (Aeshna affinis), Hladov, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Odonata - Vážky
 • Podřád: Anisoptera - Šídla = různokřídlice
 • Čeleď: Aeshnidae - Šídlovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

 • Jedná se o eurytopní druh obývající mezotrofní a eutrofní prohřívané, stojaté vody zarostlých bažin, mokřadních luk, či slepých ramen v aluviích větších řek. Obývá i antropogenně vytvořené biotopy rybníků, pískoven či štěrkoven. Upřednostňuje mělčí, prosluněné biotopy s bohatými porosty vegetace. Dává přednost nižším polohám.
 • ČR: Těžiště výskytu se nachází v jihomoravských úvalech, ostrůvkovitě také na Českomoravské vrchovině v Polabí a v severních Čechách.
 • Vysočina: Druh se v Kraji Vysočina vyskytuje vzácně a ostrůvkovitě. Výskyt je častější v středních polohách na rybnících s bohatými litorálními porosty a nízkou intenzitou chovu ryb. Občasné nálezy jsou také z navě vybudovaných nádrží a tůní. Výskyt je vždy v nízkých počtech a na lokalitách bývá nepravidelný. Početnější stálé populace nebyly zjištěny.
Mapa výskytu - šídlo rákosní - Aeshna affinis
Šídlo rákosní (Aeshna affinis), Hladov, foto Václav Křivan
Šídlo rákosní (Aeshna affinis), Hladov, foto Václav Křivan
Šídlo rákosní (Aeshna affinis), Hladov, foto Václav Křivan
Šídlo rákosní (Aeshna affinis), Hladov, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Aeshna affinis Vander Linden, 1823 - šídlo rákosní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (6. 12. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.