Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm. - ptačinec bahenní v Kraji Vysočina

Ptačinec bahenní (Stellaria palustris), Dobrá Voda [PE], 29.9.2008, foto Josef Komárek
Ptačinec bahenní (Stellaria palustris), Dobrá Voda [PE], 29.9.2008, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
  • Čeleď: Caryophyllaceae - Hvozdíkovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ptačinec bahenní zaujímá rozsáhlejší areál v Euroasii s těžištěm v mírném a submediteránním pásu. Roste souvisle od západní Evropy do střední Asie, avšak disjunktivně se vyskytuje dále až na Dálný východ. Na našem území se jedná o druh slatinných a rašelinných mokřadů a luk, typicky doprovází společenstva vysokých ostřic v litorálech rybníků nebo podmáčenější místa v slatinných a rašelinných loukách. Roste roztroušeně až vzácně v na většině našeho území s těžištěm rozšíření v nižších a středních polohách. Na Vysočině je početnější výskyt druhu soustředěn do jižní poloviny území, především do oblasti Telečska, Jemnicka a Želetavska, ale řada lokalit je známá i z oblasti mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem a západního a severního úbočí Žďárských vrchů. Dle dostupných floristických dat, druh částečně ustoupil a nejvýraznější ústup je patrný v oblasti Třebíčska. Zde pravděpodobně souvisí z devastací slatinných luk a rybničních mokřadů vlivem odvodnění a silné eutrofizace. Na druhou stranu ptačinec bahenní bývá přehlížen a může být na zbytcích vhodných biotopů ještě ověřen, nebo nově nalezen. Pro ochranu stávajících lokalit je důležité především omezení intenzivního chovu ryb, který v řadě případů zcela likviduje zajímavější litorální porosty. V případě výskytu v lučních mokřadech je potřebná pravidelná seč, která brání nežádoucí ruderalizaci a sukcesi dřevin na lokalitě.
Mapa výskytu - ptačinec bahenní - Stellaria palustris

Lokality

Ptačinec bahenní (Stellaria palustris), PR Opatovské zákopy [TR], 17.6.2013, foto Libor Ekrt
Ptačinec bahenní (Stellaria palustris), PR Opatovské zákopy [TR], 17.6.2013, foto Libor Ekrt
Ptačinec bahenní (Stellaria palustris), PR Opatovské zákopy [TR], 17.6.2013, foto Libor Ekrt
Ptačinec bahenní (Stellaria palustris), PR Opatovské zákopy [TR], 17.6.2013, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm. - ptačinec bahenní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.